13 Ιαν 2020

Κυκλοφόρησε το 25ο Φύλλο της Φωνής της Τσούκας

Παρακαλούμε για την συνδρομή σας για να συνεχίσουμε την έκδοσή της και το 2020. Μπορείτε!!!
Όποιος επιθυμεί να την λαμβάνει ταχυδρομικά, ας μας στείλει την ακριβή διεύθυνσή του.
Στην Τσούκα αναζητήστε την από την Κα Δέσποινα Παπαγρηγορίου.
Στην Μακρακώμη και Σπερχειάδα από τον Κο Χαλή Γεώργιο. 

20 Δεκ 2019

Αποτελέσματα Δημόσιας Δημοπρασίας του έργου "ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΣΟΥΚΑΣ - ΛΙΒΑΔΙΑ"


Η δημοπρασιία του έργου,"ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΣΟΥΚΑΣ - ΛΙΒΑΔΙΑ",  ανέδειξε, την 18 Δεκ 19, προσωρινό μειοδότη τον κ. Ζορμπά Γεώργιο του Ευαγγέλου με έκπτωση 43,48%, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας.  Ελπίζουμε οι σχετικές διαδικασίες ανάθεσης να ολοκληρωθούν σύντομα και οι εργασίες να ξεκινήσουν την Άνοιξη του 2020!!
Ένα πολύ σημαντικό και αναπτυξιακό έργο, καθόσον εκπληρώνεται η επιθυμία και το αίτημα των κατοίκων γιατί θα συμβάλλει τα μέγιστα στη γεωργική και κτηνοτροφική ανάπτυξη του χωριού αλλά και της ευρύτερης περιοχής, και θα αποτελέσει την αρχή και βάση της μελλοντική σύνδεσης της περιοχής της Δυτικής Φθιώτιδας με τους Νομούς Καρδίτσας και Ευρυτανίας!!

1 Δεκ 2019

Προετοιμασία του 25ου Φύλλου της Φωνής της Τσούκας.

Αγαπητοί συγχωριανοί και φίλοι, Καλό Μήνα με Υγεία, Τύχη και κάθε Ευτυχία. 

Όπως όλοι γνωρίζετε η "Φωνή της Τσούκας", αισίως έφθασε στο 24ο  φύλλο της και είναι καιρός να δημιουργήσουμε το 25ο, το οποίο με τη βοήθειά σας θα είναι έτοιμο τον επόμενο μήνα.

Ήδη πολλοί συγχωριανοί μας προσέφεραν διάφορα χρηματικά ποσά για την συνέχιση της έκδοσης της εφημερίδας και αρκετοί εκδήλωσαν την επιθυμία τους για συμμετοχή στην προσπάθεια σύνταξης της. Τους ευχαριστούμε όλους θερμά.

Για να συνεχισθεί η έκδοση της  Φωνής της Τσούκας” , μην ξεχνάτε την πληρωμή της συνδρομή σας,  σε μέλη του ΔΣ ή στο Ταχδρ. Ταμιευτήριο ή Eurobank   Αρ. Λογ. 0026-0638-77-0100-797338, Σύλλογος  Τσουκιωτών, με αναγραφή του ονόματός  σας, οπωσδήποτε!!


Καιρός λοιπόν να αρχίσουμε την προετοιμασία της "Φωνής της Τσούκας", με την αποστολή  μέχρι 20 Δεκεμβρίου 2019..


 α. Νέων από το χωριό και τις δραστηριότητες των απανταχού Τσουκιωτών.

  β. Διαφόρων παλαιών φωτογραφιών από το χωριό, αλλά και νέων από τις διάφορες δραστηριότητες του χωριού.

  γ. Διαφόρων άρθρων τοπικού αλλά και γενικού ενδιαφέροντος και των απόψεών σας για διάφορα θέματα που μας απασχολούν.

  δ. Στοιχείων για όσων επιθυμούν να διαφημισθούν στην εφημερίδα. 

  ε. Των παρατηρήσεών σας για το 25ο Φύλλο της  "Εφημερίδας". 

   Ειδικά, περιμένουμε κείμενα και φώτο από τις δραστηριότητες και εκδηλώσεις της Κοινότητας, του Συλλόγου της Νεολαίας, του Α.Ο. Τσούκας και του Χορευτικού Ομίλου.  22 Νοε 2019

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!! Η Προκήρυξη Δημόσιας Σύμβασης του έργου "ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΣΟΥΚΑΣ - ΛΙΒΑΔΙΑ"

Μετά από 10 και πλέον μήνες από την έκδοση της απόφασης για την χρηματοδότηση της ασφαλτόστρωσης του δρόμου Τσούκα - Λιβάδια, ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ αναρτήθηκε,  από το Δήμο
Μακρακώμης, στη Διαύγεια η Προκήρυξη Δημόσιας Σύμβασης του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΣΟΥΚΑΣ - ΛΙΒΑΔΙΑ», με καταλυτικές ημερομηνίες όπως παρακάτω:
  Λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 12/12/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00μ.μ
  Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών ορίζεται η  18/12/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ. 
 Ένα πολύ σημαντικό και αναπτυξιακό έργο, καθόσον εκπληρώνεται η επιθυμία και το αίτημα των κατοίκων γιατί θα συμβάλλει τα μέγιστα στη γεωργική και κτηνοτροφική ανάπτυξη του χωριού αλλά και της ευρύτερης περιοχής, και θα αποτελέσει την αρχή και βάση της μελλοντική σύνδεσης της περιοχής Δυτικής Φθιώτιδας με το Νομό Καρδίτσας.

 

15 Οκτ 2019

Συνάντηση Εργασίας με τον Δήμαρχο του Δήμου Μακρακώμης Κύριο Χατζή Γεώργιο.


Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε, μετά από αίτημα του Συλλόγου στις 12 Οκτ 19 στην Τσούκα. Κατά την συνάντηση έγινε ενημέρωση επί θεμάτων που αφορούν το χωριό μας, τον Σύλλογο και την ευρύτερη περιοχή και τέθηκαν διάφορα θέματα από κατοίκους του χωριού.  Ο κύριος Δήμαρχος άκουσε με μεγάλη προσοχή και κατανόηση τα αιτήματά μας και υποσχέθηκε ότι θα καταβληθούν σύντονες προσπάθειες για την προώθηση των θεμάτων και την επίλυση των προβλημάτων που μας απασχολούν. Επίσης ο Κύριος Δήμαρχος επικέφθηκε το Πνευματικό - Πολιτιστικό Κέντρο και το Λαογραφικό Μουσείο. 
Ευχαριστούμε θερμά τον Κύριο Δήμαρχο για την άμεση ανταπόκριση του για την συνάντηση και κυρίως για την προθυμία του, αυτή να πραγματοποιηθεί στο χωριό μας.  Τα κυριότερα θέματα των συζητήσεων ήταν τα παρακάτω: 
 • Ενημέρωση για την πορεία του αιτήματος για την σύνταξη Οριστικής – Περιβαλλοντικής  Μελέτης κατασκευής Φράγματος στη θέση Λιβάδια του Δημοτικού Διαμερίσματος Τσούκας. Ο κύριος Δήμαρχος μας ενημέωσε ότι θα αναθέσει σε μηχανικούς την σύνταξη της Υδραυλικής και Περιβαλλοντικής Μελέτης οι οποίες έχουν ήδη προβλεφθεί στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου από το 2016 και δεν έχουν συνταχθεί μέχρι σήμερα!! Λέπτομέρειες όπως στο συνημμένο ενημερωτικό.
 • Δρόμος Τσούκα - Λιβάδια και Λιβάδια - Φτελιά. Απαιτείται στενή παρακολούθηση
  για την έγκαιρη δημοπρασία, και σωστή εκτέλεση του εγκριθέντος έργου και εντατικές προσπάθειες για σύνταξη μελέτης και εξασφάλιση πιστώσεων για συνέχισή του από Λιβάδια προς Φτελιά, για να συνδεθεί η περιοχή μας με το Νομό Ευρυτανίας και Καρδίτσας και να αναπτυχθεί το χωριό μας και η ευρύτερη περιοχή.  
  Όπως φαίνεται στον συνημμένο πίνακα των θεμάτων προς συζήτηση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου της 16ης Οκτ 19, ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ θα τεθούν προς έγκριση, η μελέτη, ο καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης και η κατάρτηση των όρων διενέργειας διαγωνισμού για το έργου: Αγροτική Οδοποιία Τσούκα - Λιβάδια.
 • Σύνταξη μελετών για ασφαλτόστρωση τον δρόμων Τσούκα - Πλατύστομο και Τσούκα - Βίτωλη, ώστε ό Δήμος να έχει ώριμες μελέτες για ένταξή τους στο νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2021 - 2027. 
 • Να καταβληθούν συντονισμένες προσπάθειες για σύντομη αποπεράτωση του γηπέδου με την πρόβλεψη κατασκευής και αποδυτηρίων τα οποία δυστυχώς δεν προβλέπονται στην εγκριθέν έργο ανακατασκευής του!!, ώστε να ικανοποιηθεί το δίκαιο αίτημά μας και να μπορέσουμε να κάνουμε πραγματικότητα το όνειρό μας, με την κατασκευή ενός νέου, σύγχρονου και ασφαλούς γηπέδου στο χωριό μας.
 • Καθαρισμός των αυλακιών απορροής υδάτων δρόμου Μακρακώμη – Τσούκα.                                                                        Εκτός

  από τον καθαρισμό απαιτείται και η απόφραξη των υπαρχόντων  τσιμεντοσωλήνων των μικρών γεφυρών που υπάρχουν σε εξόδους προς αγροτικούς δρόμους.  Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας κατασκευάζει υποστήριγμα από μπετον στο σημείο που είχαμε συχνά κατολισθίσεις βράχων. 
 • Έγκαιρη συντήρηση όλων των αγροτικών δρόμων του χωριού. 
 • Αναμόρφωση της  κεντρικής πλατείας του χωριού και αναβάθμιση του ιστορικού
   πηγαδιού της. Αναμόρφωση και της
  δεύτερης πλατείας στα "αλώνια".  Τα παγκάκια επιδιορθώθηκαν από το Σύλλογο με εθελοντική εργασία και τα ξύλα προσέφερε ο Δημοτικός Σύμβουλος Κύριος Τσώνος Ανδρέας ο οποίος έχει Ξυλουργείο στον Άγιο Γεώργιο. 
 • Αναβάθμιση των παιδικών χαρών. Παρά τις επισημάνσεις μας στο παρελθόν προς το Δήμο και οι δύο παιδικές χαρές του χωριού δεν είναι σε καλή κατάσταση και έχουν προβλήματα ασφάλειας για τα παιδιά. 
 •  Αποπεράτωση του Πνευματικού - Πολιτιστικού Κέντρου και διαμόρφωση του
  περιβάλλοντα χώρου. Τοποθέτηση αλουμινένιων πορτών και παραθύρων στον 1ο όροφο, τ
  οποθέτηση Κεντρικού Συστήματος Θέρμανσης, κλπ.  
Η κατασκευή μικρού αμφιθεάτρου στον  περιβάλλοντα χώρο κρίνεται εφικτή με εθελλοντική εργασία και τη βοήθεια του Δήμου σε φυσικό όγκο χώματος και με πλάκες περιοχής. Ο κύριος Δήμαρχος έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για την ιδέα αυτή και θα προβεί στην διερεύνιση των δυνατοτήτων σύνταξης σχετικής μελέτης.   

 • Σε παρατήρηση κατοίκου Τσούκας ότι το νερό είναι ακριβό, ο Κύριος Δήμαρχος υποσχέθηκε ότι η μείωση της τιμής του νερού θα τεθεί σύντομα ως θέμα προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου. 
 • Έγκαιρη συντήρηση και σαφάλιση των πηγών και δεξαμενών ύδερευσης. 
 • Μελέτη και διερεύνιση της δυνατότητας κατασκευής βιολογικού καθαρισμού ή σύνδεσης του χωριού σε κάποιο υφιστάμενο. 29 Αυγ 2019

Τσουκιώτικο Αντάμωμα.

Τσουκιώτικο Αντάμωμα  (29-8-19)
Μετά τον Εκκλησιασμό, στον Άγιο Ιωάννη πραγματοποιήθηκε το παραδοσιακό πλέον Αντάμωμα στο Πνευματικό - Πολιτιστικό  Κέντρο, όπου η πλειοψηφία των συγχωριανών μας αλλά και πολλοί επισκέπτες, συζήτησαν, αντάλλαξαν απόψεις και απόλαυσαν ένα νηστίσιμο πιάτο με τοπικό τσίπουρο και αναψυκτικά. 


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου ευχαριστεί  θερμά, όλους τους παρευρισκόμενους και όλους όσους πρόσφεραν και βοήθησαν τον Σύλλογο για την πραγματοποίηση της τόσο ωραίας εκδήλωσης.    

11 Μαΐ 2019

Συγκρότηση Νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου.


Αρ. Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων
Υπουργείου Πολιτισμού, 2441
Μετά από την προβλεπόμενη, από το καταστατικό του Συλλόγου, μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών που εκλέχθηκαν κατά τις αρχαιρεσίες της 14ης Απριλίου 2019, συγκροτήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και η Εξελεγκτική Επιτροπή του Συλλόγου όπως παρακάτω: 
           
    ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 Σκούρας Ματθαίος του Γρηγορίου,    Πρόεδρος          
 Δανιήλ Ιωάννης του Αθανασίου,         Αντιπρόεδρος 
 Φλώρου Βασιλική (Βανέσα) του Κων/νου, Γενική Γραμματέας  
 Καλοπήτας Γεώργιος του Ιωάννου,     Ταμίας
 Καρανίκας Γεώργιος του Ευαγγέλου,  Μέλος           
 Καλοπήτα Αθηνά του Βασιλείου          Μέλος           
 Φλώρου Κατερίνα του Σπύρου,            Μέλος
Λιναρδάτος Αντώνιος του Γεωργίου      Αναπληρωματικό Μέλος   
Τσάρας Νικόλαος του Βασιλείου            Αναπληρωματικό Μέλος  
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Καλοπήτας Ηλίας του Γεωργίου                       Πρόεδρος
Παπαδημητρίου Νικόλαος του Δημητρίου        Γραμματέας
Φλώρος Βασίλειος του Λάμπρου                     Μέλος
Δημοπούλου Ευανθία του Βασιλείου                Αναπληρωματικό Μέλος

Από το νέο ΔΣ αποφασίσθηκε η αναζήτηση εκπροσώπων του Συλλόγου στην Τσούκα,
στη Μακρακώμη και στη Λαμία. 
  Η απόφαση αυτή θα τοιχοκολληθεί στο Λαογραφικό Μουσείο και στο Πνευματικό-
Πολιτιστικό Κέντρο. 
  Παρακαλούμε για την εκδήλωση ενδιαφέροντος, μέχρι 31-5-2019, και όσοι επιθυμούν 
να είναι εκπρόσωποι του Συλλόγου να το δηλώσουν στον Αντιπρόεδρο κ. Δανιήλ Ιωάννη 
τηλ 6948181049 ή στο email: pstsoukas@gmail.com. Στην εκδήλωση ενδιαφέροντος 
μπορούν να συμμετάσχουν και οι εκπρόσωποι των προηγουμένων ετών.  
  Τα καθήκοντα των εκπροσώπων θα γνωστοποιηθούν με νέα ανάρτηση. 
  
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
Χαλής Αθ. Δημήτριος