Πολιτιστικός Σύλλογος ΤσούκαςΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ    
       Μετά από την προβλεπόμενη ψηφοφορία μεταξύ των μελών που εκλέχθηκαν κατά τις αρχαιρεσίες της 12ης Φεβρουαρίου 2017, συγκροτήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και η Εξελεγκτική Επιτροπή του Συλλόγου   όπως παρακάτω:      
   
      ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Σκούρας Ματθαίος του Γρηγορίου,                  Πρόεδρος          
Φλώρου Κατερίνα του Σπύρου,                        Αντιπρόεδρος       
Φλώρου Βασιλική (Βανέσα) του Κων/νου        Γενική Γραμματέας  
Καλοπήτας Γεώργιος του Ιωάννου                   Ταμίας
Δημόπουλος Σωτήριος του Μιλτιάδη                Μέλος
Καρανίκας Γεώργιος του Ευαγγέλου                Μέλος                  
Καλοπήτα Αθηνά του Βασιλείου                       Μέλος           
Λιναρδάτος Αντώνιος του Γεωργίου                 Αναπληρωματικό Μέλος   
Τσάρας Νικόλαος του Βασιλείου                       Αναπληρωματικό Μέλος  
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Παπαδημητρίου Νικόλαος του Δημητρίου       Πρόεδρος
Φλώρος Βασίλειος του Λάμπρου                    Γραμματέας
Καλοπήτας Ηλίας του Γεωργίου                      Μέλος
Δημοπούλου Ευανθία του Βασιλείου              Αναπληρωματικό Μέλος
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Στην Τσούκα: Παπαγρηγορίου Ηλ. Δέσποινα και Χαλής Γ. Παναγιώτης
Στην Μακρακώμη: Χαλής Χρ. Γεώργιος
Στην Λαμία: Ρέλλος Δ. Γεώργιος, Δημοπούλου Γ. Βάσω και Μέρρας Σπ. Γεώργιος
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
Χαλής Αθ. Δημήτριος

===================================================

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
"ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΤΣΟΥΚΙΩΤΩΝ, Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΣ"

Πραγματοποιήθηκε Έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο, την 15-2-17 στα γραφεία του Συλλόγου, με θέμα την σύσταση νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
     Μετά από την προβλεπόμενη ψηφοφορία μεταξύ των μελών που εκλέχθηκαν κατά τις αρχαιρεσίες της 12-2-17, συγκροτήθηκε το νέο ΔΣ και η Εξελεγκτική Επιτροπή του Συλλόγου όπως παρακάτω: 

    ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Σκούρας Ματθαίος του Γρηγορίου,                 Πρόεδρος          
Φλώρου Κατερίνα του Σπύρου,                       Αντιπρόεδρος       
Φλώρου Βασιλική(Βαννέσα) του Κων/νο        Γενική Γραμματέας  
Καλοπήτας Γεώργιος του Ιωάννου                  Ταμίας            
Καρανίκας Γεώργιος του Ευαγγέλου               Μέλος                  
Δημόπουλος Σωτήριος του Μιλτιάδη               Μέλος                
Καλοπήτα Αθηνά του Βασιλείου                      Μέλος           
Τσάρας Νικόλαος του Βασιλείου                     Αναπληρωματικό Μέλος   
Λιναρδάτος Αντώνιος                                     Αναπληρωματικό Μέλος  

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Παπαδημητρίου Νικόλας του Δημητρίου       Πρόεδρος
Καλοπήτας Ηλίας του Γεωργίου                    Μέλος
Φλώρος Βασίλειος του Λάμπρου                  Γραμματέας
Δημοπούλου Ευανθία του Βασιλείου           Αναπληρωματικό Μέλος

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Στην Τσούκα: Παπαγρηγορίου Ηλ. Δέσποινα και Χαλής Γ. Παναγιώτης
Στην Μακρακώμη: Χαλής Χρ. Γεώργιος
Στην Λαμία: Δημοπούλου Γ. Βάσω και Μέρρας Σπ. Γεώργιος


===================================================

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
"ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΤΣΟΥΚΙΩΤΩΝ, Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΣ"
Πραγματοποιήθηκε Έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο, την 15 Σεπτεμβρίου 2014στα γραφεία του Συλλόγου, με θέμα την σύσταση νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
     Μετά από την προβλεπόμενη ψηφοφορία μεταξύ των μελών που εκλέχθηκαν κατά τις αρχαιρεσίες της 29-8-14, συγκροτήθηκε το νέο ΔΣ και η Εξελεγκτική Επιτροπή του Συλλόγου όπως παρακάτω: 
                  
    ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Σκούρας Ματθαίος του Γρηγορίου,                  Πρόεδρος          
Φλώρου Κατερίνα του Σπύρου,                       Αντιπρόεδρος       
Παπαδημητρίου Σταυρούλα του Νικολάου      Γενική Γραμματέας  
Καρανίκας Γεώργιος του Ευαγγέλου               Ταμίας            
Καλοπήτας Γεώργιος του Ιωάννου                  Μέλος                  
Τσάρας Νικόλαος του Βασιλείου                     Μέλος                
Καλοπήτα Αθηνά του Βασιλείου                      Μέλος           
Δημόπουλος Σωτήριος του Μιλτιάδη              Αναπληρωματικό Μέλος   
Σκούρας Αθανάσιος του Γεωργίου                 Αναπληρωματικό Μέλος  
Λάμπρου Γεώργιος του Δημητρίου                 Αναπληρωματικό Μέλος 
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δημοπούλου Ευανθία του Βασιλείου             Πρόεδρος
Καλοπήτας Ηλίας του Γεωργίου                    Μέλος
Φλώρος Βασίλειος του Λάμπρου                  Γραμματέας

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Στην Τσούκα: Παπαγρηγορίου Ηλ. Δέσποινα και Χαλής Γ. Παναγιώτης
Στην Μακρακώμη: Χαλής Χρ. Γεώργιος
Στην Λαμία: Δημοπούλου Γ. Βάσω και Μέρρας Σπ. Γεώργιος
===================================================

Το μέλος του ΔΣ του Συλλόγου, Καρανίκας Γεώργιος του Ευαγγέλου, φιλοτέχνησε και κατασκεύασε με την ιδιαίτερη τεχνοτροπία του την εικόνα του Αγίου Γεωργίου η οποία και τοποθετήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο του χωριού μας. 


===================================================

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
"ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΤΣΟΥΚΙΩΤΩΝ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ"
Πραγματοποιήθηκε Έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο, την 16 Δεκεμβρίου 2011 στα γραφεία του
Συλλόγου, με θέμα την σύσταση νέου Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από τις εκλογές της 20 Νοεμβρίου 2011, τα αποτελέσματα των οποίων έχουν όπως παρακάτω:
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Σκούρας               Ματθαίος        του Γρηγορίου             64
Δημόπουλος     Αθανάσιος    του Μιλτιάδη            48
Καλοπήτας       Ιωάννης       του Γεωργίου           42
Λάμπρου          Γεώργιος      του Δημητρίου         22
Φλώρου Αικατερίνη              του Σπύρου             21
Φλώρος Βασίλειος               του Λάμπρου           21
Δημόπουλος     Σωτήριος      του Μιλτιάδη           18
Καρανίκας         Γεώργιος      του Ευαγγέλου       20
Καραπατής       Κων/νος       του Γεωργίου          17


ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΕΩΣ 2 ΣΤΑΥΡΟΥΣ)
Καλοπήτας       Ηλίας του Γεωργίου                   48
Καρανίκα          Βασιλική      του Ευαγγέλου       44
Παπαδημητρίου  Σταυρούλα του Νικολάου          44
Παναγιώτου       Μαίρη          του Σπύρου           37
Χαμχούγιας       Ηλίας του Λάμπρου                   24

Μετά από σχετική συζήτηση και ομόφωνη απόφαση, συστήθηκε το νέο Συμβούλιο του Συλλόγου, όπως παρακάτω:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Σκούρας               Ματθαίος        του Γρηγορίου                      Πρόεδρος
Φλώρου           Αικατερίνη    του Σπύρου                     Αντιπρόεδρος
Φλώρος            Βασίλειος     του Λάμπρου                  Γραμματέας
Λάμπρου          Γεώργιος      του Δημητρίου                 Ταμίας
Δημόπουλος     Αθανάσιος    του Μιλτιάδη                    Μέλος
Δημόπουλος     Σωτήριος      του Μιλτιάδη                    Μέλος
Καρανίκας         Γεώργιος      του Ευαγγέλου                Μέλος
Καλοπήτας       Ιωάννης       του Γεωργίου         Αναπληρωμ.Μέλος - Βοηθός Ταμία
Καραπατής       Κων/νος       του Γεωργίου         Αναπληρωματικό Μέλος
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Καλοπήτας       Ηλίας του Γεωργίου                  
Καρανίκα          Βασιλική      του Ευαγγέλου               
Παπαδημητρίου  Σταυρούλα του Νικολάου         
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ
Παπαγρηγορίου Βασίλειος του Ιωάννη
Χαλής Γεώργιος του Χρήστου
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ
Σκούρας Αθανάσιος του Γεωργίου
Τσιάρα Αικατερίνη   του  Βασιλείου

Με την δέσμευση των παρευρισκομένων για ενταντικοποίηση των προσπαθειών όλων μας για την συνέχιση και ενίσχυση του έργου του Συλλόγου και μη έχοντας άλλο θέμα συζήτησης έληξε το Συμβούλιο.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

          Ματθαίος Γρ. Σκούρας                                     Βασίλειος Φλώρος

===================================================


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου