Πολιτιστικός Σύλλογος Τσούκας========================================

Συγκρότηση Νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου.


Μετά από την προβλεπόμενη, από το καταστατικό του Συλλόγου, μυστική ψηφοφορία την 11η Μαίου 2019, μεταξύ των μελών που εκλέχθηκαν κατά τις αρχαιρεσίες της 14ης Απριλίου 2019, συγκροτήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και η Εξελεγκτική Επιτροπή του Συλλόγου όπως παρακάτω: 
           
    ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 Σκούρας Ματθαίος του Γρηγορίου,           Πρόεδρος          
Δανιήλ Ιωάννης του Αθανασίου,                Αντιπρόεδρος 
Φλώρου Βασιλική (Βανέσα) του Κων/νου, Γενική Γραμματέας  
Καλοπήτας Γεώργιος του Ιωάννου,           Ταμίας
Καρανίκας Γεώργιος του Ευαγγέλου,        Μέλος           
Καλοπήτα Αθηνά του Βασιλείου               Μέλος           
Φλώρου Κατερίνα του Σπύρου,                Μέλος
Λιναρδάτος Αντώνιος του Γεωργίου         Αναπληρωματικό Μέλος   
Τσάρας Νικόλαος του Βασιλείου              Αναπληρωματικό Μέλος  
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Καλοπήτας Ηλίας του Γεωργίου                       Πρόεδρος
Παπαδημητρίου Νικόλαος του Δημητρίου        Γραμματέας
Φλώρος Βασίλειος του Λάμπρου                     Μέλος
Δημοπούλου Ευανθία του Βασιλείου                Αναπληρωματικό Μέλος

  Μία νέα εθελόντρια εκπρόσωπος προστίθεται στους εκπροσώπους του Συλλόγου και την ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον και την προσφορά της.   

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Στην Τσούκα: Αργύρη Βάσω, Παπαγρηγορίου Δέσποινα και Χαλής Παναγιώτης.
Στην Μακρακώμη: Χαλής Χρ. Γεώργιος
Στην Λαμία: Ρέλλος Γεώργιος και Μέρρας Σπ. Γεώργιος

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
 Χαλής Αθ. Δημήτριος

=================================================================   
(Από το νέο ΔΣ αποφασίσθηκε η αναζήτηση εκπροσώπων του Συλλόγου στην Τσούκα, στη Μακρακώμη και στη Λαμία. 

  Η απόφαση αυτή θα τοιχοκολληθεί στο Λαογραφικό Μουσείο και στο Πνευματικό-
Πολιτιστικό Κέντρο. 
  Παρακαλούμε για την εκδήλωση ενδιαφέροντος, μέχρι 31-5-2019, και όσοι επιθυμούν 
να είναι εκπρόσωποι του Συλλόγου να το δηλώσουν στον Αντιπρόεδρο κ. Δανιήλ Ιωάννη 
τηλ 6948181049 ή στο email: pstsoukas@gmail.com. Στην εκδήλωση ενδιαφέροντος 
μπορούν να συμμετάσχουν και οι εκπρόσωποι των προηγουμένων ετών.  
  Τα καθήκοντα των εκπροσώπων θα γνωστοποιηθούν με νέα ανάρτηση.)

=================================================================   

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  Κατά την ψηφοφορία της 14ης  Μαρτίου 2019, ψήφισαν   105  μέλη και ευρέθησαν  105  έγκυρα ψηφοδέλτια.
Μετά από καταμέτρηση, βρέθηκε ότι οι υποψήφιοι έλαβαν ψήφους όπως  φαίνεται στην παρακάτω κατάσταση. Οι επτά πρώτοι εκλέγονται ως μέλη του ΔΣ και οι υπόλοιποι δυο ως αναπληρωματικά μέλη. 
Για την Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγονται  οι τρείς πρώτοι υποψήφιοι. 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Δανιήλ Ιωάννης του Αθανασίου              71               
Καλοπήτα Αθηνά του Βασιλείου             38     
Καλοπήτας Γεώργιος του Ιωάννου         53     
Καρανίκας Γεώργιος του Ευαγγέλου      53     
Λιναρδάτος Αντώνιος του Γεωργίου      16     
Σκούρας Ματθαίος του Γρηγορίου         69     
Τσάρρας Νικόλαος του Βασιλείου          20
Φλώρου Κατερίνα του Σπύρου              57
Φλώρου Βασιλική του Κωνσταντίνου    45     


ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Δημοπούλου Ευανθία του Βασιλείου                33       
Καλοπήτας Ηλίας του Γεωργίου                       58
Παπαδημητρίου Νικόλαος του Δημητρίου        45               
Φλώρος Βασίλειος του Λάμπρου                     39


         
                    Ο                                                         H
            ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

    Γιαννικόπουλος Μιχαήλ                           Βέμου Ευαγγελία

=================================================================
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ    
       Μετά από την προβλεπόμενη ψηφοφορία μεταξύ των μελών που εκλέχθηκαν κατά τις αρχαιρεσίες της 12ης Φεβρουαρίου 2017, συγκροτήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και η Εξελεγκτική Επιτροπή του Συλλόγου   όπως παρακάτω:      
   
      ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Σκούρας Ματθαίος του Γρηγορίου,                  Πρόεδρος          
Φλώρου Κατερίνα του Σπύρου,                        Αντιπρόεδρος       
Φλώρου Βασιλική (Βανέσα) του Κων/νου        Γενική Γραμματέας  
Καλοπήτας Γεώργιος του Ιωάννου                   Ταμίας
Δημόπουλος Σωτήριος του Μιλτιάδη                Μέλος
Καρανίκας Γεώργιος του Ευαγγέλου                Μέλος                  
Καλοπήτα Αθηνά του Βασιλείου                       Μέλος           
Λιναρδάτος Αντώνιος του Γεωργίου                 Αναπληρωματικό Μέλος   
Τσάρας Νικόλαος του Βασιλείου                       Αναπληρωματικό Μέλος  
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Παπαδημητρίου Νικόλαος του Δημητρίου       Πρόεδρος
Φλώρος Βασίλειος του Λάμπρου                    Γραμματέας
Καλοπήτας Ηλίας του Γεωργίου                      Μέλος
Δημοπούλου Ευανθία του Βασιλείου              Αναπληρωματικό Μέλος
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Στην Τσούκα: Παπαγρηγορίου Ηλ. Δέσποινα και Χαλής Γ. Παναγιώτης
Στην Μακρακώμη: Χαλής Χρ. Γεώργιος
Στην Λαμία: Ρέλλος Δ. Γεώργιος, Δημοπούλου Γ. Βάσω και Μέρρας Σπ. Γεώργιος
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
Χαλής Αθ. Δημήτριος

===================================================

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
"ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΤΣΟΥΚΙΩΤΩΝ, Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΣ"

Πραγματοποιήθηκε Έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο, την 15-2-17 στα γραφεία του Συλλόγου, με θέμα την σύσταση νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
     Μετά από την προβλεπόμενη ψηφοφορία μεταξύ των μελών που εκλέχθηκαν κατά τις αρχαιρεσίες της 12-2-17, συγκροτήθηκε το νέο ΔΣ και η Εξελεγκτική Επιτροπή του Συλλόγου όπως παρακάτω: 

    ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Σκούρας Ματθαίος του Γρηγορίου,                 Πρόεδρος          
Φλώρου Κατερίνα του Σπύρου,                       Αντιπρόεδρος       
Φλώρου Βασιλική(Βαννέσα) του Κων/νο        Γενική Γραμματέας  
Καλοπήτας Γεώργιος του Ιωάννου                  Ταμίας            
Καρανίκας Γεώργιος του Ευαγγέλου               Μέλος                  
Δημόπουλος Σωτήριος του Μιλτιάδη               Μέλος                
Καλοπήτα Αθηνά του Βασιλείου                      Μέλος           
Τσάρας Νικόλαος του Βασιλείου                     Αναπληρωματικό Μέλος   
Λιναρδάτος Αντώνιος                                     Αναπληρωματικό Μέλος  

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Παπαδημητρίου Νικόλας του Δημητρίου       Πρόεδρος
Καλοπήτας Ηλίας του Γεωργίου                    Μέλος
Φλώρος Βασίλειος του Λάμπρου                  Γραμματέας
Δημοπούλου Ευανθία του Βασιλείου           Αναπληρωματικό Μέλος

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Στην Τσούκα: Παπαγρηγορίου Ηλ. Δέσποινα και Χαλής Γ. Παναγιώτης
Στην Μακρακώμη: Χαλής Χρ. Γεώργιος
Στην Λαμία: Δημοπούλου Γ. Βάσω και Μέρρας Σπ. Γεώργιος


===================================================

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
"ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΤΣΟΥΚΙΩΤΩΝ, Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΣ"
Πραγματοποιήθηκε Έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο, την 15 Σεπτεμβρίου 2014στα γραφεία του Συλλόγου, με θέμα την σύσταση νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
     Μετά από την προβλεπόμενη ψηφοφορία μεταξύ των μελών που εκλέχθηκαν κατά τις αρχαιρεσίες της 29-8-14, συγκροτήθηκε το νέο ΔΣ και η Εξελεγκτική Επιτροπή του Συλλόγου όπως παρακάτω: 
                  
    ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Σκούρας Ματθαίος του Γρηγορίου,                  Πρόεδρος          
Φλώρου Κατερίνα του Σπύρου,                       Αντιπρόεδρος       
Παπαδημητρίου Σταυρούλα του Νικολάου      Γενική Γραμματέας  
Καρανίκας Γεώργιος του Ευαγγέλου               Ταμίας            
Καλοπήτας Γεώργιος του Ιωάννου                  Μέλος                  
Τσάρας Νικόλαος του Βασιλείου                     Μέλος                
Καλοπήτα Αθηνά του Βασιλείου                      Μέλος           
Δημόπουλος Σωτήριος του Μιλτιάδη              Αναπληρωματικό Μέλος   
Σκούρας Αθανάσιος του Γεωργίου                 Αναπληρωματικό Μέλος  
Λάμπρου Γεώργιος του Δημητρίου                 Αναπληρωματικό Μέλος 
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δημοπούλου Ευανθία του Βασιλείου             Πρόεδρος
Καλοπήτας Ηλίας του Γεωργίου                    Μέλος
Φλώρος Βασίλειος του Λάμπρου                  Γραμματέας

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Στην Τσούκα: Παπαγρηγορίου Ηλ. Δέσποινα και Χαλής Γ. Παναγιώτης
Στην Μακρακώμη: Χαλής Χρ. Γεώργιος
Στην Λαμία: Δημοπούλου Γ. Βάσω και Μέρρας Σπ. Γεώργιος
===================================================

Το μέλος του ΔΣ του Συλλόγου, Καρανίκας Γεώργιος του Ευαγγέλου, φιλοτέχνησε και κατασκεύασε με την ιδιαίτερη τεχνοτροπία του την εικόνα του Αγίου Γεωργίου η οποία και τοποθετήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο του χωριού μας. 


===================================================

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
"ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΤΣΟΥΚΙΩΤΩΝ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ"
Πραγματοποιήθηκε Έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο, την 16 Δεκεμβρίου 2011 στα γραφεία του
Συλλόγου, με θέμα την σύσταση νέου Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από τις εκλογές της 20 Νοεμβρίου 2011, τα αποτελέσματα των οποίων έχουν όπως παρακάτω:
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Σκούρας               Ματθαίος        του Γρηγορίου             64
Δημόπουλος     Αθανάσιος    του Μιλτιάδη            48
Καλοπήτας       Ιωάννης       του Γεωργίου           42
Λάμπρου          Γεώργιος      του Δημητρίου         22
Φλώρου Αικατερίνη              του Σπύρου             21
Φλώρος Βασίλειος               του Λάμπρου           21
Δημόπουλος     Σωτήριος      του Μιλτιάδη           18
Καρανίκας         Γεώργιος      του Ευαγγέλου       20
Καραπατής       Κων/νος       του Γεωργίου          17


ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΕΩΣ 2 ΣΤΑΥΡΟΥΣ)
Καλοπήτας       Ηλίας του Γεωργίου                   48
Καρανίκα          Βασιλική      του Ευαγγέλου       44
Παπαδημητρίου  Σταυρούλα του Νικολάου          44
Παναγιώτου       Μαίρη          του Σπύρου           37
Χαμχούγιας       Ηλίας του Λάμπρου                   24

Μετά από σχετική συζήτηση και ομόφωνη απόφαση, συστήθηκε το νέο Συμβούλιο του Συλλόγου, όπως παρακάτω:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Σκούρας               Ματθαίος        του Γρηγορίου                      Πρόεδρος
Φλώρου           Αικατερίνη    του Σπύρου                     Αντιπρόεδρος
Φλώρος            Βασίλειος     του Λάμπρου                  Γραμματέας
Λάμπρου          Γεώργιος      του Δημητρίου                 Ταμίας
Δημόπουλος     Αθανάσιος    του Μιλτιάδη                    Μέλος
Δημόπουλος     Σωτήριος      του Μιλτιάδη                    Μέλος
Καρανίκας         Γεώργιος      του Ευαγγέλου                Μέλος
Καλοπήτας       Ιωάννης       του Γεωργίου         Αναπληρωμ.Μέλος - Βοηθός Ταμία
Καραπατής       Κων/νος       του Γεωργίου         Αναπληρωματικό Μέλος
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Καλοπήτας       Ηλίας του Γεωργίου                  
Καρανίκα          Βασιλική      του Ευαγγέλου               
Παπαδημητρίου  Σταυρούλα του Νικολάου         
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ
Παπαγρηγορίου Βασίλειος του Ιωάννη
Χαλής Γεώργιος του Χρήστου
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ
Σκούρας Αθανάσιος του Γεωργίου
Τσιάρα Αικατερίνη   του  Βασιλείου

Με την δέσμευση των παρευρισκομένων για ενταντικοποίηση των προσπαθειών όλων μας για την συνέχιση και ενίσχυση του έργου του Συλλόγου και μη έχοντας άλλο θέμα συζήτησης έληξε το Συμβούλιο.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

          Ματθαίος Γρ. Σκούρας                                     Βασίλειος Φλώρος

===================================================


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου