20 Δεκ 2019

Αποτελέσματα Δημόσιας Δημοπρασίας του έργου "ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΣΟΥΚΑΣ - ΛΙΒΑΔΙΑ"


Η δημοπρασιία του έργου,"ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΣΟΥΚΑΣ - ΛΙΒΑΔΙΑ",  ανέδειξε, την 18 Δεκ 19, προσωρινό μειοδότη τον κ. Ζορμπά Γεώργιο του Ευαγγέλου με έκπτωση 43,48%, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας.  Ελπίζουμε οι σχετικές διαδικασίες ανάθεσης να ολοκληρωθούν σύντομα και οι εργασίες να ξεκινήσουν την Άνοιξη του 2020!!
Ένα πολύ σημαντικό και αναπτυξιακό έργο, καθόσον εκπληρώνεται η επιθυμία και το αίτημα των κατοίκων γιατί θα συμβάλλει τα μέγιστα στη γεωργική και κτηνοτροφική ανάπτυξη του χωριού αλλά και της ευρύτερης περιοχής, και θα αποτελέσει την αρχή και βάση της μελλοντική σύνδεσης της περιοχής της Δυτικής Φθιώτιδας με τους Νομούς Καρδίτσας και Ευρυτανίας!!

1 Δεκ 2019

Προετοιμασία του 25ου Φύλλου της Φωνής της Τσούκας.

Αγαπητοί συγχωριανοί και φίλοι, Καλό Μήνα με Υγεία, Τύχη και κάθε Ευτυχία. 

Όπως όλοι γνωρίζετε η "Φωνή της Τσούκας", αισίως έφθασε στο 24ο  φύλλο της και είναι καιρός να δημιουργήσουμε το 25ο, το οποίο με τη βοήθειά σας θα είναι έτοιμο τον επόμενο μήνα.

Ήδη πολλοί συγχωριανοί μας προσέφεραν διάφορα χρηματικά ποσά για την συνέχιση της έκδοσης της εφημερίδας και αρκετοί εκδήλωσαν την επιθυμία τους για συμμετοχή στην προσπάθεια σύνταξης της. Τους ευχαριστούμε όλους θερμά.

Για να συνεχισθεί η έκδοση της  Φωνής της Τσούκας” , μην ξεχνάτε την πληρωμή της συνδρομή σας,  σε μέλη του ΔΣ ή στο Ταχδρ. Ταμιευτήριο ή Eurobank   Αρ. Λογ. 0026-0638-77-0100-797338, Σύλλογος  Τσουκιωτών, με αναγραφή του ονόματός  σας, οπωσδήποτε!!


Καιρός λοιπόν να αρχίσουμε την προετοιμασία της "Φωνής της Τσούκας", με την αποστολή  μέχρι 20 Δεκεμβρίου 2019..


 α. Νέων από το χωριό και τις δραστηριότητες των απανταχού Τσουκιωτών.

  β. Διαφόρων παλαιών φωτογραφιών από το χωριό, αλλά και νέων από τις διάφορες δραστηριότητες του χωριού.

  γ. Διαφόρων άρθρων τοπικού αλλά και γενικού ενδιαφέροντος και των απόψεών σας για διάφορα θέματα που μας απασχολούν.

  δ. Στοιχείων για όσων επιθυμούν να διαφημισθούν στην εφημερίδα. 

  ε. Των παρατηρήσεών σας για το 25ο Φύλλο της  "Εφημερίδας". 

   Ειδικά, περιμένουμε κείμενα και φώτο από τις δραστηριότητες και εκδηλώσεις της Κοινότητας, του Συλλόγου της Νεολαίας, του Α.Ο. Τσούκας και του Χορευτικού Ομίλου.  22 Νοε 2019

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!! Η Προκήρυξη Δημόσιας Σύμβασης του έργου "ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΣΟΥΚΑΣ - ΛΙΒΑΔΙΑ"

Μετά από 10 και πλέον μήνες από την έκδοση της απόφασης για την χρηματοδότηση της ασφαλτόστρωσης του δρόμου Τσούκα - Λιβάδια, ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ αναρτήθηκε,  από το Δήμο
Μακρακώμης, στη Διαύγεια η Προκήρυξη Δημόσιας Σύμβασης του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΣΟΥΚΑΣ - ΛΙΒΑΔΙΑ», με καταλυτικές ημερομηνίες όπως παρακάτω:
  Λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 12/12/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00μ.μ
  Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών ορίζεται η  18/12/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ. 
 Ένα πολύ σημαντικό και αναπτυξιακό έργο, καθόσον εκπληρώνεται η επιθυμία και το αίτημα των κατοίκων γιατί θα συμβάλλει τα μέγιστα στη γεωργική και κτηνοτροφική ανάπτυξη του χωριού αλλά και της ευρύτερης περιοχής, και θα αποτελέσει την αρχή και βάση της μελλοντική σύνδεσης της περιοχής Δυτικής Φθιώτιδας με το Νομό Καρδίτσας.

 

15 Οκτ 2019

Συνάντηση Εργασίας με τον Δήμαρχο του Δήμου Μακρακώμης Κύριο Χατζή Γεώργιο.


Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε, μετά από αίτημα του Συλλόγου στις 12 Οκτ 19 στην Τσούκα. Κατά την συνάντηση έγινε ενημέρωση επί θεμάτων που αφορούν το χωριό μας, τον Σύλλογο και την ευρύτερη περιοχή και τέθηκαν διάφορα θέματα από κατοίκους του χωριού.  Ο κύριος Δήμαρχος άκουσε με μεγάλη προσοχή και κατανόηση τα αιτήματά μας και υποσχέθηκε ότι θα καταβληθούν σύντονες προσπάθειες για την προώθηση των θεμάτων και την επίλυση των προβλημάτων που μας απασχολούν. Επίσης ο Κύριος Δήμαρχος επικέφθηκε το Πνευματικό - Πολιτιστικό Κέντρο και το Λαογραφικό Μουσείο. 
Ευχαριστούμε θερμά τον Κύριο Δήμαρχο για την άμεση ανταπόκριση του για την συνάντηση και κυρίως για την προθυμία του, αυτή να πραγματοποιηθεί στο χωριό μας.  Τα κυριότερα θέματα των συζητήσεων ήταν τα παρακάτω: 
 • Ενημέρωση για την πορεία του αιτήματος για την σύνταξη Οριστικής – Περιβαλλοντικής  Μελέτης κατασκευής Φράγματος στη θέση Λιβάδια του Δημοτικού Διαμερίσματος Τσούκας. Ο κύριος Δήμαρχος μας ενημέωσε ότι θα αναθέσει σε μηχανικούς την σύνταξη της Υδραυλικής και Περιβαλλοντικής Μελέτης οι οποίες έχουν ήδη προβλεφθεί στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου από το 2016 και δεν έχουν συνταχθεί μέχρι σήμερα!! Λέπτομέρειες όπως στο συνημμένο ενημερωτικό.
 • Δρόμος Τσούκα - Λιβάδια και Λιβάδια - Φτελιά. Απαιτείται στενή παρακολούθηση
  για την έγκαιρη δημοπρασία, και σωστή εκτέλεση του εγκριθέντος έργου και εντατικές προσπάθειες για σύνταξη μελέτης και εξασφάλιση πιστώσεων για συνέχισή του από Λιβάδια προς Φτελιά, για να συνδεθεί η περιοχή μας με το Νομό Ευρυτανίας και Καρδίτσας και να αναπτυχθεί το χωριό μας και η ευρύτερη περιοχή.  
  Όπως φαίνεται στον συνημμένο πίνακα των θεμάτων προς συζήτηση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου της 16ης Οκτ 19, ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ θα τεθούν προς έγκριση, η μελέτη, ο καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης και η κατάρτηση των όρων διενέργειας διαγωνισμού για το έργου: Αγροτική Οδοποιία Τσούκα - Λιβάδια.
 • Σύνταξη μελετών για ασφαλτόστρωση τον δρόμων Τσούκα - Πλατύστομο και Τσούκα - Βίτωλη, ώστε ό Δήμος να έχει ώριμες μελέτες για ένταξή τους στο νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2021 - 2027. 
 • Να καταβληθούν συντονισμένες προσπάθειες για σύντομη αποπεράτωση του γηπέδου με την πρόβλεψη κατασκευής και αποδυτηρίων τα οποία δυστυχώς δεν προβλέπονται στην εγκριθέν έργο ανακατασκευής του!!, ώστε να ικανοποιηθεί το δίκαιο αίτημά μας και να μπορέσουμε να κάνουμε πραγματικότητα το όνειρό μας, με την κατασκευή ενός νέου, σύγχρονου και ασφαλούς γηπέδου στο χωριό μας.
 • Καθαρισμός των αυλακιών απορροής υδάτων δρόμου Μακρακώμη – Τσούκα.                                                                        Εκτός

  από τον καθαρισμό απαιτείται και η απόφραξη των υπαρχόντων  τσιμεντοσωλήνων των μικρών γεφυρών που υπάρχουν σε εξόδους προς αγροτικούς δρόμους.  Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας κατασκευάζει υποστήριγμα από μπετον στο σημείο που είχαμε συχνά κατολισθίσεις βράχων. 
 • Έγκαιρη συντήρηση όλων των αγροτικών δρόμων του χωριού. 
 • Αναμόρφωση της  κεντρικής πλατείας του χωριού και αναβάθμιση του ιστορικού
   πηγαδιού της. Αναμόρφωση και της
  δεύτερης πλατείας στα "αλώνια".  Τα παγκάκια επιδιορθώθηκαν από το Σύλλογο με εθελοντική εργασία και τα ξύλα προσέφερε ο Δημοτικός Σύμβουλος Κύριος Τσώνος Ανδρέας ο οποίος έχει Ξυλουργείο στον Άγιο Γεώργιο. 
 • Αναβάθμιση των παιδικών χαρών. Παρά τις επισημάνσεις μας στο παρελθόν προς το Δήμο και οι δύο παιδικές χαρές του χωριού δεν είναι σε καλή κατάσταση και έχουν προβλήματα ασφάλειας για τα παιδιά. 
 •  Αποπεράτωση του Πνευματικού - Πολιτιστικού Κέντρου και διαμόρφωση του
  περιβάλλοντα χώρου. Τοποθέτηση αλουμινένιων πορτών και παραθύρων στον 1ο όροφο, τ
  οποθέτηση Κεντρικού Συστήματος Θέρμανσης, κλπ.  
Η κατασκευή μικρού αμφιθεάτρου στον  περιβάλλοντα χώρο κρίνεται εφικτή με εθελλοντική εργασία και τη βοήθεια του Δήμου σε φυσικό όγκο χώματος και με πλάκες περιοχής. Ο κύριος Δήμαρχος έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για την ιδέα αυτή και θα προβεί στην διερεύνιση των δυνατοτήτων σύνταξης σχετικής μελέτης.   

 • Σε παρατήρηση κατοίκου Τσούκας ότι το νερό είναι ακριβό, ο Κύριος Δήμαρχος υποσχέθηκε ότι η μείωση της τιμής του νερού θα τεθεί σύντομα ως θέμα προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου. 
 • Έγκαιρη συντήρηση και σαφάλιση των πηγών και δεξαμενών ύδερευσης. 
 • Μελέτη και διερεύνιση της δυνατότητας κατασκευής βιολογικού καθαρισμού ή σύνδεσης του χωριού σε κάποιο υφιστάμενο. 29 Αυγ 2019

Τσουκιώτικο Αντάμωμα.

Τσουκιώτικο Αντάμωμα  (29-8-19)
Μετά τον Εκκλησιασμό, στον Άγιο Ιωάννη πραγματοποιήθηκε το παραδοσιακό πλέον Αντάμωμα στο Πνευματικό - Πολιτιστικό  Κέντρο, όπου η πλειοψηφία των συγχωριανών μας αλλά και πολλοί επισκέπτες, συζήτησαν, αντάλλαξαν απόψεις και απόλαυσαν ένα νηστίσιμο πιάτο με τοπικό τσίπουρο και αναψυκτικά. 


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου ευχαριστεί  θερμά, όλους τους παρευρισκόμενους και όλους όσους πρόσφεραν και βοήθησαν τον Σύλλογο για την πραγματοποίηση της τόσο ωραίας εκδήλωσης.    

11 Μαΐ 2019

Συγκρότηση Νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου.


Αρ. Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων
Υπουργείου Πολιτισμού, 2441
Μετά από την προβλεπόμενη, από το καταστατικό του Συλλόγου, μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών που εκλέχθηκαν κατά τις αρχαιρεσίες της 14ης Απριλίου 2019, συγκροτήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και η Εξελεγκτική Επιτροπή του Συλλόγου όπως παρακάτω: 
           
    ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 Σκούρας Ματθαίος του Γρηγορίου,    Πρόεδρος          
 Δανιήλ Ιωάννης του Αθανασίου,         Αντιπρόεδρος 
 Φλώρου Βασιλική (Βανέσα) του Κων/νου, Γενική Γραμματέας  
 Καλοπήτας Γεώργιος του Ιωάννου,     Ταμίας
 Καρανίκας Γεώργιος του Ευαγγέλου,  Μέλος           
 Καλοπήτα Αθηνά του Βασιλείου          Μέλος           
 Φλώρου Κατερίνα του Σπύρου,            Μέλος
Λιναρδάτος Αντώνιος του Γεωργίου      Αναπληρωματικό Μέλος   
Τσάρας Νικόλαος του Βασιλείου            Αναπληρωματικό Μέλος  
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Καλοπήτας Ηλίας του Γεωργίου                       Πρόεδρος
Παπαδημητρίου Νικόλαος του Δημητρίου        Γραμματέας
Φλώρος Βασίλειος του Λάμπρου                     Μέλος
Δημοπούλου Ευανθία του Βασιλείου                Αναπληρωματικό Μέλος

Από το νέο ΔΣ αποφασίσθηκε η αναζήτηση εκπροσώπων του Συλλόγου στην Τσούκα,
στη Μακρακώμη και στη Λαμία. 
  Η απόφαση αυτή θα τοιχοκολληθεί στο Λαογραφικό Μουσείο και στο Πνευματικό-
Πολιτιστικό Κέντρο. 
  Παρακαλούμε για την εκδήλωση ενδιαφέροντος, μέχρι 31-5-2019, και όσοι επιθυμούν 
να είναι εκπρόσωποι του Συλλόγου να το δηλώσουν στον Αντιπρόεδρο κ. Δανιήλ Ιωάννη 
τηλ 6948181049 ή στο email: pstsoukas@gmail.com. Στην εκδήλωση ενδιαφέροντος 
μπορούν να συμμετάσχουν και οι εκπρόσωποι των προηγουμένων ετών.  
  Τα καθήκοντα των εκπροσώπων θα γνωστοποιηθούν με νέα ανάρτηση. 
  
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
Χαλής Αθ. Δημήτριος

17 Απρ 2019

Αποτελέσματα Εκλογών για την Ανάδειξη νέου ΔΣ.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  Κατά την ψηφοφορία της 14ης  Απριλίου 2019, ψήφισαν   105  μέλη και ευρέθησαν  105  έγκυρα ψηφοδέλτια.
Μετά από καταμέτρηση, βρέθηκε ότι οι υποψήφιοι έλαβαν ψήφους όπως  φαίνεται στην παρακάτω κατάσταση. Οι επτά πρώτοι εκλέγονται ως μέλη του ΔΣ και οι υπόλοιποι δυο ως αναπληρωματικά μέλη. 
Για την Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγονται  οι τρείς πρώτοι υποψήφιοι. 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Δανιήλ Ιωάννης του Αθανασίου              71               
Καλοπήτα Αθηνά του Βασιλείου             38     
Καλοπήτας Γεώργιος του Ιωάννου         53     
Καρανίκας Γεώργιος του Ευαγγέλου      53     
Λιναρδάτος Αντώνιος του Γεωργίου      16     
Σκούρας Ματθαίος του Γρηγορίου         69     
Τσάρρας Νικόλαος του Βασιλείου          20
Φλώρου Κατερίνα του Σπύρου              57
Φλώρου Βασιλική του Κωνσταντίνου    45     


ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Δημοπούλου Ευανθία του Βασιλείου                33       
Καλοπήτας Ηλίας του Γεωργίου                       58
Παπαδημητρίου Νικόλαος του Δημητρίου        45               
Φλώρος Βασίλειος του Λάμπρου                     39


         
                    Ο                                                         H
            ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ    Γιαννικόπουλος Μιχαήλ                           Βέμου Ευαγγελία

11 Μαρ 2019

Αποκριάτικο Γλέντι στην Τσούκα, 9 Μαρτίου 2019.


Το Χορευτικό μας εν δράση!!
 Το Αποκριάτικο Γλέντι, πραγματοποιήθηκε, με μεγάλη επιτυχία, δυναμική συμμετοχή και γλέντι μέχρι πρωίας, στο Πολιτιστικό-Πνευματικό Κέντρο του Χωριού μας. 
  Οι συγχωριανοί και οι φίλοι μας είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν, να ανταλλάξουν τα νέα τους, να απολαύσουν γευστικότατα φαγητά από ντόπια προϊόντα και όλοι μαζί να χορέψουν παραδοσιακούς και σύγχρονους χορούς. 
Με τις Καλλονές του Χωριού!!
Η δύναμη και το μέλλον του χωριού παρόντες γεμάτοι ζωντάνια και χαμόγελο κατέδειξαν ότι η Τσούκα ήταν είναι και θα είναι ένα μεγάλο, περήφανο και γεμάτο ζωή χωριό της Φθιώτιδας. 
  Η εκδήλωση άρχισε με σύντομη ομιλία του Προέδρου του Συλλόγου και στη συνέχεια το Χορευτικό μας Συγκρότημα, μας παρουσίασε με μεγάλη επιτυχία μια αποκριάτικη παράσταση και πραγματικά μας εντυπωσίασε όλους για την άψογη παρουσία του. Τα χειροκροτήματα δεν έλεγαν να σταματήσουν!!
  Ήταν όλοι τους υπέροχοι.. οι "άντρες" λεβέντες  μουστακαλήδες Τσουκιώτες... οι "γυναικάρες" μας άπαιχτες.. το κάτι άλλο... μπράβο σε όλους και συγχαρητήρια στην καθηγήτρια χορού κυρία Μάνθα Νιώρα και στον υπεύθυνο του χορευτικού κύριο Χαλή Δημήτριο, την κοκκινομάλλα καλλονή δηλαδή...!!

  Αμέσως μετά άρχισε το γλέντι και χαμός ...μέχρι πρωίας !!! 
  Με μεγάλο κέφι νέοι γέροι και παιδιά χόρευαν διαρκώς, υπό τους ήχους του φοβερού DJ κυρίου Πολύμερου Χρ. Γεωργίου, τον οποίο ευχαριστούμε θερμά για την αφιλοκερδή προσφορά του.
  Με μεγάλη δυσκολία έγινε μια μικρή διακοπή για την κλήρωση των πολύ ωραίων δώρων μας.  
  Ευχαριστούμε θερμά:
  Το Σουπερμάκετ Κρητικός (κύριο Οδυσσέα  Παπαευθυμίου), τον κύριο Μουτσόκο Κωνσταντίνο και το κατάστημα ενδυμάτων Χρυσάνθη (κύριο Ιωάννη Λάμπρου) για την προσφορά δώρων για την κλήρωση. 
  Τον κύριο Χαλλή Γεώργιο για την προσφορά, για άλλη μια φορά της γευστικότατης φέτας.
  Τον κύριο Μέρρα Δημήτριο για την προσφορά του λουκάνικου.
  Τον κύριο Καρανίκα Γεώργιο για την προσφορά 20 κιλών κρασί.
  Την κυρία Ρένα Καρπούζη και τον κ. Γιώργο Πολύμερο για την προσφορά του ψωμιού και το ψήσιμο των πατατών στο Φούρνο τους.
  Την κυρία Παρασκευή Μίχου (εργαστήριο Σπερχειός) για την προσφορά μιας χορτοτυρόπιτας. 
  Τον κύριο Παπαγρηγορίου Ιωάννη του Βασιλείου για μια σειρά 3 κρεμών κηραλοιφής παραγωγής του.
  Τις κυρίες, Βάσω Αργύρη, Δέσποινα Παπαγρηγορίου, Ελένη Βασιλοπούλου, Καλοπήτα Μαγδαληνή, Σκούρα Έφη, Καρανίκα Ειρήνη, Χαλή Λεμονιά και Καρανίκα Φωτεινή για την προετοιμασία των φαγητών και του κέντρου. 
  Τους κυρίους, Χαλή Θύμιο για το ψήσιμο των κρεατικών, Βασίλη και Θανάση Παπαγρηγορίου για το σερβίρισμα. 
  Τον κύριο Κώστα Καρανίκα για την πολύτιμη βοήθειά του στην βιντεοσκόπηση και φωτογράφηση της εκδήλωσης. 
  Συγχαρητήρια λοιπόν σε όλους τους συμμετέχοντες!!!
  Σε όλα τα τραπέζια είχε τοποθετηθεί ο απολογισμός του Συλλόγου για το 2018, όπως φαίνεται μετά τις φωτογραφίες και τα Videos.  

  Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου ευχαριστεί θερμά, όλους τους παρευρισκόμενους, τους συγχωριανούς και φίλους του χωριού μας και όλους όσους πρόσφεραν και βοήθησαν τον Σύλλογο για την πραγματοποίηση της τόσο ωραίας εκδήλωσης.

ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΧΑΣΑΝΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΑΥΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ, ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΣΤΗΝ ΤΣΟΥΚΑ!!!
3 Φεβ 2019

Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας Πολιτιστικού Συλλόγου Τσούκας Φθιώτιδας.

   H κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου, πραγματοποιήθηκε, την 3 Φεβρουαρίου 2019, με μεγάλη επιτυχία και δυναμική συμμετοχή, στην Μουσική Ταβέρνα "Οι Φοίνικες", στο Αιγάλεω.
  Οι συγχωριανοί και οι φίλοι του χωριού μας είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν μετά από αρκετό καιρό, να ανταλλάξουν τα νέα τους, να απολαύσουν τα γευστικότατα εδέσματα του κέντρου και όλοι μαζί με καλή ορχήστρα, έφεραν το κέφι στα ύψη και ο χορός κράτησε μέχρι το σούροπο....


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου ευχαριστεί θερμά όλους όσους παραβρέθηκαν στην εκδήλωση και εύχεται ολόψυχα σε όλους τους Απανταχού Τσουκιώτες, τους συγγενείς και τους φίλους τους, καθώς και σε όλο τον κόσμο, 
   Χρόνια Πολλά και Καλή Χρονιά με        
          Υγεία και κάθε Ευτυχία,
και σας προσκαλεί όλους στο επόμενο ραντεβού μας, που θα είναι στο Πνευματικό - Πολιτιστικό Κέντρο Τσούκας την 9η Μαρτίου 2019 για το αποκριάτικο γλέντι μας!! 
ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ
1.           Την Συνδρομή Μέλους.
2.           Την Συνδρομή στη Φωνή της Τσούκας.                                                           www.tsoukka.blogspot.comemail: pstsoukas@gmail.com

29 Ιαν 2019

Ο ΔΡΟΜΟΣ "ΤΣΟΥΚΑ - ΛΙΒΑΔΙΑ" ΕΙΧΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ.


Βρύση στα Λιβάδια
Επιτέλους φτάσαμε στην βρύση και θα πίνουμε νερό ...  άνετα!!!
  Έργο, "Αγροτική Οδοποιία ΤΣΟΥΚΑΣ - ΛΙΒΑΔΙΑ".
   Μετά από προσπάθειες πολλών ετών, (σύνταξη Οριστικής Μελέτης από το 2010) και την υποβολή του αιτήματος (25 Οκτ 18) από τον Δήμο Μακρακώμης (με ομόφωνη απόφαση του ΔΣ) προς το Υπουργείο Εσωτερικών, για την ενταξή του έργου στο πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I", εγκρίθηκε σήμερα και μας επιδόθηκε η απόφαση για την χρηματοδότηση της ασφαλτόστρωσης του δρόμου Τσούκα - Λιβάδια.


ΕΔΩ η Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών
   Ένα πολύ σημαντικό και αναπτυξιακό έργο, καθόσον εκπληρώνεται η επιθυμία και το αίτημα των κατοίκων γιατί θα συμβάλλει τα μέγιστα στη γεωργική και κτηνοτροφική ανάπτυξη του χωριού αλλά και της ευρύτερης περιοχής, και θα αποτελέσει την αρχή και βάση της μελλοντική σύνδεσης της περιοχής Δυτικής Φθιώτιδας με το Νομό Καρδίτσας.
Αποτύπωση Δρόμου από Προμελέτη Φράγματος