Φράγμα - Δρόμος

Χρονικό Προσπάθειας Κατασκευής Φράγματος στα Λιβάδια και ασφαλτόστρωσης του δρόμου από Τσούκα προς Λιβάδια.

  Η προσπάθεια ξεκίνησε μετά από σχετική  πρωτοβουλία μικρής ομάδας συγχωριανών μας, (Δημόπουλος Αθανάσιος, Καλοπήτας Ιωάννης, Λάμπρου Ιωάννης, Σκούρας Γεώργιος, Χαμχούγιας Ηλίας) και στη συνέχεια υποστηρίχθηκε και από άλλους συγχωριανούς, καθώς και από τον τέως και νυν Δήμαρχο Μακρακώμης.
   Στις 13-11-2011, παρουσιάσθηκε στον Δήμο Μακρακώης και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στο Πνευματικό Κέντρο, η προμελέτη για την κατασκευή Φράγμα-τος Συλλογής Υδάτων στην περιοχή Λιβάδια Τσούκας, από τον καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Δρ. Γεώργιο Μιγκίρο.  
   Αντιπροσωπεία αποτελούμενη από τον Πρόεδρο και το μέλος του ΔΣ του Συλλόγου, κ. Δημόπουλο Αθανάσιο, καθώς και τον Πολιτικό Μηχανικό και μέλος του Συλλόγου κ. Φλώρο Βασ. Γεώργιο,  επισκέφτηκε, την 6-3-2013,  τον Περιφερειακό Σύμβουλο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος,  κ. Παρχαρίδη Παναγιώτη, για την ένταξη των δύο έργων στο σχετικό προγραμματισμό της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας.
  Μετά την επίσκεψη η Περιφέρεια με έγγραφό της υπέβαλε, την 26-6-13, πρόταση ένταξης του έργου, Κατασκευή Φράγματος προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στον σχετικό προγραμματισμό Εγγειοβελτιωτικών Έργων, όπως αυτό φαίνεται στο έγγραφο στο τέλος του κειμένου. Το έργο της ασφαλτόστρωσης του έργου έχει υποβληθεί με άλλο έγγραφο που θα αναρτήσουμε όταν το εξασφαλίσουμε... 
   Η παραπάνω ομάδα επισκέφθηκε, την 11-10-13, την Βουλευτή και συγχωριανή μας κ. Ελένη Μακρή Θεοδώρου και ζήτησε την υποστήριξή της για την υλοποίηση των έργων. Η κυρία Μακρή μας υποσχέθηκε ότι θα υποστηρίξει τις προσπάθειές του χωριού και στις 17/10/13, υπέβαλε σχετική ερώτηση προς το Υπουργείο, όπως φαίνεται στο έγγραφό στο τέλος του κειμένου.     Μετά από συνεννόηση του κ. Φλώρου με το υπεύθυνο τμήμα του Υπουργείο ο Σύλλογος απέστειλε την προμελέτη του έργου στο Υπουργείο, με το έγγραφο που επισυνάπτεται. 
   Το έργο αυτό αν υλοποιηθεί, εκτός των άλλων, θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της περιοχής, θα τερματίσει την απομόνωση του χωριού και θα συγκρατήσει  την πολύτιμη νεολαία μας, λόγω της δημιουργίας ευκαιριών απασχόλησης.
   Παρακαλούνται όλοι οι συγχωριανοί μας και κυρίως αυτοί που έχουν τη δυνατότητα, για συνεχή υποστήριξη της προσπάθειας.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ
Γεωμετρικά χαρακτηριστικά του φράγματος
Απόλυτο υψόμετρο βάσης: 755m
Απόλυτο υψόμετρο κατάκλισης: 175 (177)m
Εμβαδόν επιφάνειας διατομής: 2.400m2
Μήκος: 175m , Ύψος:  20 (+2)m, Πλάτος βάσης: 120m
Μήκος στέψης: 175m ,Πλάτος στέψης: 3m, Υψόμετρο : 779m
Υψόμετρο στάθμης ύδατος: 777m
Όγκος φράγματος: 236.775m3, Όγκος πυρήνα:23.000m3
Όγκος μεταβατικής ζώνης: 12.000m3
Η χωρητικότητα του ταμιευτήρα ανέρχεται σε 1,765Χ106m3.
Καταγραφή αναγκών
Ύδρευση: (624 κάτοικοι Χ 0,350m3/ημέρα Χ 365 ημέρες) = 79.761m3/έτος
Κτηνοτροφία:(8.000ζώαΧ0,020m3/ημ. Χ 365 ημ.)= 58.400m3/έτος
Άρδευση:(2.000 στρέμματα Χ 550m3/έτος) = 1.100.000m3/έτος
Συνολική Απαιτούμενη ποσότητα νερού
(79.761 + 21.900 + 1.100.000)m3/έτος = 1.201.666m3/έτος ήτοι 1,3Χ106m3
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
Δαπάνη κατασκευής 12.585.815,73 Ευρώ

Σύνολο μελετών 708.430,80 Ευρώ.  
================================================ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου