4 Δεκ 2012

Ενημέρωση σχετικά με το Χαράτσι της ΔΕΗ.


Της Δικηγόρου, κυρίας Μαρίας Εξαρχουλάκου
Προέδρου της ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Συζύγου κ. Ηλία Λάμπρου Χαμχούγια 

Σας ενημερώνω ότι για το Χαράτσι της ΔΕΗ εκδόθηκε απόφαση η οποία κρίνει την αντισυνταγματικότητα του Νόμου,γεγονός, πολύ σημαντικό για το κόσμο. Το Ιανουάριο του 2012, κατέθεσα αίτηση
για 63 άτομα, (συν εμένα) ζητώντας να απαγορευθεί στη ΔΕΗ η διακοπή του ρεύματος, λόγω αντισυνταγματικότητας του Νόμου και όχι λόγω αδυναμίας πληρωμής. Εκδόθηκε προσωρινή διαταγή, η οποία απαγόρευε την διακοπή στις 21/2/2012, (πριν βγει το ΣΤΕ και αποφανθεί για το θέμα). 
Ορίσθηκε δικάσιμος η 4/7/2012, οπότε και συζητήθηκε η αίτησή μας και εκδόθηκε στις 5/11/2012 η υπ. αριθμ. 11099/5.11.2012 απόφαση του Μον. Πρωτ. Αθηνών, με την οποία απαγορεύεται η διακοπή του ρεύματος επί ποινή καταβολή; 1.000,00 ευρώ για κάθε παράβαση της απόφασης. Η απόφαση επί λέξει αναφέρει:
" .........Σύμφωνα με τις διατάξεις 1 παρ. 3 και 26 παρ.2 του Συντάγματος απαγορεύεται η οποιαδήποτε ανάθεση δημόσιας εξουσίας σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου όπως είναι η ΔΕΗ ΑΕ και οι άλλες ιδιωτικές εταιρείες παροχής ρεύματος. Τόσον η είσπραξη φόρων, όσο και η επιβολή διοικητικών κυρώσεων λόγω της άρνησης πληρωμής φόρων, αποτελούν στοιχεία άσκησης δημόσιας εξουσίας. Από τα παραπάνω σαφώς συνάγεται ότι τοι άρθρο 53 παρ. 1 Ν 4021/2011 έρεχεται σε ευθεία αντίθεση αφενός με την υπ. αριθμ. 2009/72ΕΚ Οδηγία της 13/7/2009 και αφετέρου με την ανωτ'ερω διάταξη του Συντάγματος.........Στην προκειμένη περίπτωση οι αιτούντες επικαλούνται επικείμενο κίνδυνο προσβολής της προσωπικότητάς τους.......δυνάμει του άρθρου 53 του Ν. 4021/2011 και καθ' υπέρβαση των σκοπών του εν λόγω άρθρου και καταχρηστικά επιβλήθηκε εις βάρος τους ένα υπέρογκο γιαυτούς ειδικό τέλος..........Σύμφωνα όμως με όσα αναγράφονται στη μείζονα σκέψη πιθανολογείται ότι ο Νόμος 4021/2011 έρεται σε ευθεία αντίθεση με το Σύνταγμα και με την υπ. αριθμ. 2009/72ΕΚ Οδηγία της 13/7/2009 της ΕΟΚ......ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ...Δέχεται την αίτηση. Απαγορεύει προσωρινά την διακοπή του ρεύματος....λόγω μη πληρωμής του ΕΕΤΗΔΕ. Απειλεί εις βάρος της καθής χρηματική ποινή ύψους 1.000,00 ευρώ γιοα κάθε παραβίαση της παρούσας απόφασης......".
Ηδη σήμερα κοπινοποίησα στη ΔΕΗ και αγωγή για έκδοση οριστικής απόφασης. Η απόφαση είναι σημαντική διότι πλέον κρίνει ευθέως την αντισυνταγματικότητα της διάταξης και θα πρέπει να επικυρωθεί και με οριστική απόφαση. 
Η συνέχεια θα δοθεί στα Διοιηκητικά Δικαστήρια. Είτε το θέλουν είτε όχι η Ευνομία θα επικρατήσει και οι ένοχοι θα τιμωρηθούν.
Με εκτίμηση
Μαρία Εξαρχουλάκου
Πρόεδρος της ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Μέλος του Ε.ΛΑ.Σ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου